Ubezpieczenia

Zespół GSU Broker Sp. z o.o. tworzą profesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu optymalnych programów ubezpieczeniowych, pozyskiwaniu najlepszych ofert ubezpieczeniowych oraz obsłudze zawartych umów ubezpieczeń. To eksperci w dziedzinach prawa, ekonomii oraz analityki, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, nieustannie podnosząc swoją kompetencje poprzez udział w szkoleniach. Naczelną zasadą naszego zespołu jest działanie w interesie klienta i jego dobro, które stawiamy na pierwszym miejscu.

W naszej dotychczasowej praktyce bardzo często spotykamy się z akceptacją przez klientów standardowych warunków ubezpieczenia oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń, gdzie najważniejszym kryterium jest wysokość składki ubezpieczeniowej. Wobec takiej sytuacji często po wspólnym dokonaniu z klientem analizy występujących zagrożeń oraz oczekiwanego zakresu ubezpieczenia okazuje się, że dotychczas zawarte umowy ubezpieczeń nie uwzględniają faktycznych oczekiwań klientów, co do ochrony ubezpieczeniowej, tym samym pomocna staje się fachowa obsługa brokerska.

Broker ubezpieczeniowy oferuje ubezpieczenia w zakresie: