Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod.gsubroker@gsu.pl

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GSU Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Jana Pawła II 2, NIP:6510012040, REGON:271949613
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się elektronicznie na adres: iod.gsubroker@gsu.pl
  3. Pani/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Niezależnie od powyższego ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Podanie danych oraz wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (oraz wykorzystanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jak np. telefon lub komputer) jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym do kontaktu z Panią/Panem oraz przedstawienie oferty.
  9. Decyzje dotyczące kontaktu oraz przedstawienia oferty nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. do krajów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.