Oferta

Staranna analiza potrzeb klienta, odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, kilkuletnia obsługa programów ubezpieczeniowych, zarówno w dużych podmiotach, jak i małych firmach oraz współpraca z czołowymi towarzystwami ubezpieczeń w Polsce pozwalają nam na tworzenie szczególnie atrakcyjnych ofert. Nowatorskie rozwiązania, które stosujemy w naszej działalności powodują, że możemy być postrzegani jako niezależny doradca, który wyznacza, co i jak należy ubezpieczać. Firma nasza proponuje optymalne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń oraz potrafi przejąć na swoją odpowiedzialność ciężar zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym u naszych klientów.

 

Praktyka polskiego rynku ubezpieczeń nie generuje dodatkowych kosztów po stronie klienta za korzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego. GSU Broker Sp. z o.o. pragnie zaproponować usługi brokera ubezpieczeniowego w ścisłej współpracy z Państwem w zakresie: