Kontakt

GSU Broker Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice

 

NIP: 651-00-12-040

Regon: 271949613

 

Zezwolenie KNUiFE 1389/05, Rejestr 00001264/U

KRS: 0000136454 Sąd Rejonowy Gliwice,

X Wydział Gospodarczy

Kapitał: 50.000 zł

Nr rachunku bankowego:

43 1050 1676 1000 0004 0065 6641Skorzystaj z formularza kontaktowego