Ubezpieczenia:

Jako broker ubezpieczeniowy możemy zaoferować swoje usługi doradcze w szerokim zakresie ubezpieczeń gospodarczych obejmujących między innymi Ubezpieczenia majątkowe i osobowe:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • sprzętu elektronicznego,
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oc obowiązkowe dla grup zawodowych,
 • finansowe (gwarancje ubezpieczeniowe, kredyt kupiecki),
 • ryzyk budowlano - montażowych,
 • komunikacyjne (OC, Auto - Casco, NNW, Assistance, Auto szyby),
 • transportowe (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym, międzynarodowym, kabotaż, cargo),
 • maszyn i urządzeń (techniczne),
 • na życie,
 • na życie z funduszem inwestycyjnym,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • w związku z pobytem w szpitalu,
 • kosztów leczenia za granicą.