Szanowni Państwo

Nasza Firma powstała na początku lat 90-tych w Żorach. Od początku głównym przedmiotem działalności było pośrednictwo ubezpieczeniowe prowadzone w formie multiagencji. W 2005 roku po uzyskaniu zezwolenia KNUiFE nr 1389/05 rozpoczęliśmy działalność jako broker ubezpieczeniowy. Szeroka współpraca oraz zachodzące zmiany u naszego strategicznego klienta jakim jest GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych, jak i proces wyznaczania jednolitych standardów skłoniły nas do przyjęcia aktualnej nazwy firmy - GSU Broker Sp. z o.o. Ofertę usług brokerskich kierujemy głównie do Przedsiębiorców i Instytucji, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy w sprawach ubezpieczeń gospodarczych.

Nasi brokerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu optymalnych programów ubezpieczeniowych, pozyskiwaniu najlepszych ofert ubezpieczeniowych oraz obsłudze zawartych umów ubezpieczeń.

Zaufało nam już wielu Klientów, którzy docenili fakt, że broker ubezpieczeniowy doradza i godnie reprezentuje ich interesy w kontaktach z ubezpieczycielami nie tylko na etapie doprowadzenia do zawarcia korzystnej umowy ubezpieczenia, lecz również aktywnie uczestnicząc w procesie egzekwowania należnego odszkodowania. Ewidentną korzyścią dla Klienta korzystającego z usług brokera ubezpieczeniowego jest fakt, że wynagrodzenie dla brokera zawarte jest w składce ubezpieczeniowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu usługi brokerskie nie generują dodatkowych kosztów po stronie Klienta. Broker ubezpieczeniowy nie jest związany z żadnym ubezpieczycielem, natomiast zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej rekomendacji najwłaściwszej oferty ubezpieczeniowej dla reprezentowanego Klienta. Broker ubezpieczeniowy ponadto zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu na sumę gwarancyjną nie mniej niż 1 mln Euro na jedno zdarzenie i 1,5 mln Euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Stale rosnące zainteresowanie Przedsiębiorców usługami brokerskimi mobilizuje nas do dbałości o najwyższą jakość świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy